čtvrtek 27. listopadu 2008

Janov 2008: Příčiny problému a řešení

Reakce na diskuzi na http://www.zvedavec.org/prispevky_2836.htm:

Pokud něco chceme účinně řešit, musíme zná příčiny. Každý si myslí, že je zná, věří jim a podle toho jedná. I když se jedná např. o pověru.
Zkouším aplikovat zákony lidského jednání vymezené v praxeologii (Ludwig von Mises v díle "Lidské jednání") na různé oblasti. Napsal jsem i cikánech v http://ekonsvoboda.blogspot.com/2008/05/romsk-problm.html Jen připomínám, že nejsou brány úplně všechny aspekty jako morálka a kultura. To by příliš komplikovala a konce bychom se nedobral. Vycházím z toho, že logické struktury, které jsou "zadrátované" v mozku a lidské jednání se řídí stejnými zásadami pro každého "dospělého" člověka (viz Ernst Cassirer ve "Filosofii symbolických forem").
Závěry mého snažení jsou tyto:
Třídy ve společnosti nejsou dělníci a kapitalisti jak tvrdil Marx. První třída je tvořena těmi, co žijí z rozpočtu (toho, co se zkonfiskovalo lidem mající příjmy na trhu) a druhou třídu tvoří producenti prodávající své služby na trhu. To jsou lidé, kteří ve společnosti mají jedno nebo kombinace rolí jako zaměstnanec v soukromém sektoru, podnikatel, majitel výrobních prostředků a přírodních nelidských faktorů. Tyto třídy žiji v neodstranitelném konfliktu a "mír" závisí na tom, jak jsou poddajní či vzpurní plátci. První třída je závislá na druhé, tedy tržní společnost je PRIMÁRNÍ a umí existovat bez té první, tedy i bez státu. Druhá třída principiálně a vědomě prosazuje mír a shodu zájmů mezi všemi, kteří přijmou tržní proces jako prostředek jednotlivců k řešení svého boje s přírodou o život. První třída není možná bez násilí na druhé.
O společnosti jsem napsal http://ekonsvoboda.blogspot.com/2008/11/obecn-problm-nespoleenskch-instituc.html
Problém s cikány je podle mě jasný. Žádný arbitrální ani úřední pokus o řešení nic nevyřeší, ale situaci zhorší. Ale jak to vidím, to vládě vyhovuje. Může posílit svou moc nad produktivní třídou.
Druhým problémem je, že všichni, co si myslí že patří do produktivní třídy (omylem do ní zahrnuje většina lidí i pilné politiky a poslance a úředníky což je podle mě fatální omyl, neustále se totiž z kozla dělá zahradník), se chovají v různé míře jako nepřizpůsobiví spoluobčané a paraziti společnosti. Všichni chtějí přídavky na děti, podporu v nezaměstnanosti, sociální dávky, dotace pro odvětví, které lidí svobodně podpořit nechtějí víc jak je třeba (zemědělci, banky, automobilky atd.), ochranná cla a embarga. Potlačují základ prosperity - svobodu jednotlivců řešit společensky své problémy smluvní směnou. Pokud nechci ani vraždit, ani loupit či podvádět a přesto mě příslušník parazitické třídy zabrání mému jednání, pak jsem nesvoboden a první třída parazitů mě má v hrsti. A pokud nepochopí znevolnění lidé, že z delší hlediska budou proto buď chudí a zotročeni či zabiti v budoucí válce a budou si stále myslet, že mohou žít na úkor druhých, situace se nezlepší a nemá východisko.
Pokud si neuvědomíme, že trh nepředstavuje konflikt na život a na smrt, že v dobrovolných směnách nutně má každý zisk pokud se sám nespletl ve svých hodnoceních a že své problémy nevyřešíme POUZE násilím, pak nám nikdo nepomůže.
Primární není násilí bílých proti černým nebo naopak. Primární je násilí vykonané na těch, kteří nejsou vidět a kteří potom nemají prostředky na účinně a spravedlivé řešení. Je to násilí nejvíce vykonané na chudých "pracujících" neboť oni jsou stále chudí díky tomuto neustálému socialistickému přerozdělování. Tragedie je, že tito "chudí" nepochopili, že zaměstnavatel je jejich společník v boji s přírodou a že si vzájemně pomáhají a jsou na sebe životně závislí a neobrací pozornost na ty, kteří jsou závislí na jeho produkci a vydírají je. Nesmí ale člověk být na dvou palubách. Zároveň využívat svou svobodu a zároveň mít prosazovat násilné přerozdělování ve svůj prospěch.
Pomozte mi hájit má práva na život a mé vlastnictví a já pomůžu hájit Vaše :-) a problém vyřešíme.

Žádné komentáře: