pátek 25. března 2016

Ekonomové jsou obhájci diktátory a na straně zločinců

Proč? Dneska v rozhlase tvrdí, že ekonomové tvrdí, že povinný svátek velký pátek české ekonomice neuškodí. Ale "česká ekonomika" je fiktivní strašidlo. Nic jí nebolí, nic jí nevadí, je lhostejná k lidskému pachtění. Kdyby tu nebyl, ve vesmíru by se nic nestalo.
Zato lidé shodou okolnosti žijící v poddanství Českého státu jsou kosmická bytosti s darem svobody rozhodovat o svých věcech a být odpovědné za škody, které způsobí ostatním. Jak někdo může vědět, že policajty a žalářníky vynucené volno je ekonomicky poškodí či ne. Pouze diktátor, který nahrazuje jednotlivé vůle pravoplatných vlastníků svého těla a majetku svou vlastní a zotročuje je vyhrožováním, olupováním a zabíjením.

čtvrtek 24. března 2016

Typická lícoměrnost oligarchů

Oligarchové ve všech dobách se neeticky chovají takto:

 1. Nejdříve zbohatnou loupením, podvody, vražděním, využitím otrokářského politického řádu.
 2. Poté je vydíraný zotročený a vhodně vzdělaný lid zvolil do vlády.
 3. Poté, aby zamezil konkurenci podobně "všehoschopných" jedinců nejen že podporuje větší olupování lidí, ale zakazuje všem jednat tak, jako on, než se dostal k moci. Stal se diktátorem.
Našim poslancům dne 23.3.2016 (záznam zde) toto neetické jednání kupodivu nevadí, ale vadí jim neposlušnost otroků i např. jejich poslední možnost vzpoury neplacením daní jakožto vzdor proti olupování.

Supové socialismu se snáší nad Západem a nepochopení velikonoc

Supové socialismu se snáší nad Západem a touží ohlodat poslední zbytky západního individualismu a respektu k soukromému vlastnictví vlastního těla. A co děláme v této situaci? Ještě více infantilně věříme v 
 • socialismus, kdy jeden jednotlivec určuje, co je štěstím pro druhé násilnými prostředky a chce všem vnutit svou jistě omezenou soukromou škálu hodnot, 
 • pseudofilosofickému „procesu emancipace“, o kterém vlastně nikdo neví co to je,
 • boji proti „sociální nerovnosti“, a tedy evidentně násilná unifikace jedinečných božských děti.
Co dělá místo toho? 
 • Navzájem si dále nalháváme a ideologicky ohlupujeme. Zmateně kopeme do základů Západu, ideálu etiky svobody.
 • „Stříkli jsme si do trenek“ a v panice naším mrtvolným zápachem lákáme další supy, kteří „zlomí nalomenou třtinu“. 
 •  Stále méně upřímně a poctivě hledáme zákonitosti společnosti, etiku svobody a spravedlnost.  Necháváme toto hledání neodpovědným diletantům, kteří svou odměnu násilně získávají vydíráním, žalařováním pomoci organizovaného zločinu vybírání daní a podvodné manipulaci s penězi vládou řízeným bankovnictvím.
Co bychom měli dělat?
 • Činit pokání, tedy znovu obrátit své smýšlení k respektu svobody, kdy nikdo nemůže nutit nevinou osobu, která nemá závazky za škody způsobené jiným a pokusila se někoho zotročit způsoby jako svévolným poškozováním druhých, podvody, loupením, vražděním, vězněním, vydíráním atd.
 • Litovat všeho zlého, co jsme dosud provedli, zkusit odškodnit ty, kterým jsme ublížili a usmířit se s nimi.
 • Přijmout velikonoční zvěst o tom, že Bůh nás osvobodil a nikdo nás de jure nemůže zotročit, pouze de facto zločinným způsobem. 
 • Hledat zákonitosti světa kolem nás a jeho spravedlnost i ve vztahu skupiny lidí a důvěřovat, že vše ostatní, např. mír a harmonie, nám bude přidáno.