neděle 24. února 2013

Je paní Ilona Švihlíková popletená?

Paní Ilona Švihliková se od pana Klause naučila vše překrucovat. Říkala v pořadu státní televize "Rozhorčené 2012", že nekonzistentnost "učení" pana Klause ji dovedla do "druhého" tábora ekonomického pojetí - zřejmě marxistého. Ale tzv. Marxovo pojetí (nic nevymyslel a vše co vzal odjinud překroutil) také není konzistentní. Budiž, není hrozným selháním, že toto není schopná vidět, ale selháním je používat dialektický materialismus k prosazení osobních zájmů. Pro jistotu, dialektickým materialismus chápu jako překrucování  a záměnu významu slov tak, aby se dostavil demagogická účinek - ovládnutí mas ve svůj prospěch. Tvrdit, že dnešní systém je kapitalismus je ukázka tohoto kouzlení s pojmy.
Je smutné, co VŠE dělá se studenty  a koho přijímá za učitele. Nelze se divit, že nikdo nic neví a netuší a že slepí vedou slepé.
Nevím, kdo má být rozhořčený. Ona, které lže a aplikuje demagogii?