čtvrtek 30. března 2017

Na jaké jste straně?

Jelikož socialisté používají jako svou „vědeckou“ myšlenkovou metodu dialektiku a negaci, tak všechna skutečnost se jim stala abstrakce abstrakcí, které se povyšují jedna nad druhou a anihilují skutečnost ve jménu mrtvého Krista v gulagu a válce či světové revoluci ve jménu pokroku, humanismu a sociální spravedlnosti a dobrovolnou likvidací lidstva v podobě potratů.
Klidně, dialekticky, libovolně zaměňují názvy pro různé socialisty a používají je tak, jak potřebují, bez ohledu na to, jak se liší jako nadávky: fašisti, nacisti, bolševici, liberálové, ekologičtí aktivisté, extrémní pravičáci či levičáci, takhle se označuji na smrt znepřátelení soudruzi socialisti navzájem a chystají jeden na druhého a vůbec pro všechny tedy i pro židy, křesťany a také muslimy spolu s „islamisty“, které jmenovitě před tím, než je také anihilují, také výhodně použijí jako užitečné idioty, jak by je pochválil praktický dialektik soudruh Lenin.
Tak soudruzi, přiznejte barvu. Na jaké jste straně?

pátek 24. června 2016

Obavy z Brexitu mohou mít pouze nevolnící


Pokud by v prostoru Evropy neexistovala vrchnost reprezentovaná vládami a parlamenty a nevolnictví v podobě tzv. „občanství“  a tato „vrchnost“ by skutečně respektovala naší přirozenou svobodu na naše vlastní tělo a toho, co toto tělo vytvořilo bez použití násilí proti jiným svobodným osobám, pak by problémy s nějakým „Brexitem“ a EU nebyly. Každý, kde není delikvent, by mohl bydlet tam, kde mu to smluvní vztahy s ostatními umožní. Každý by mohl nakládat se svým tělem i vlastnictvím, aniž by mu vrchnost nařizovala, zda vůbec či jak si navzájem směňovat vlastní problémy. Co by se vlastně mínilo, kdyby neexistoval „socialistický“ krmelec, zvaný „sociální systém a jistoty“ zřízený vrchností pro výkrm svých oblíbenců na úkor svých nevolníků.
„Problémy“ způsobené nějakým vystoupením jednoho vrchnostenského panství ze skupiny ostatních vrchnostenských panství může samozřejmě svým nevolníkům, svobodným osobám bez respektu, může způsobit problémy.
Proto všechny svobodné osoby se musí naučit milovat svobodu, rozumět jí a respektovat svou svobodu a svobodu ostatních. Dokud bude běžné nespravedlivé zotročování svobodných osob, tak nikdy nemohou fungovat nějaká „inženýrská“ řešení společenských problémů.   

pátek 25. března 2016

Ekonomové jsou obhájci diktátory a na straně zločinců

Proč? Dneska v rozhlase tvrdí, že ekonomové tvrdí, že povinný svátek velký pátek české ekonomice neuškodí. Ale "česká ekonomika" je fiktivní strašidlo. Nic jí nebolí, nic jí nevadí, je lhostejná k lidskému pachtění. Kdyby tu nebyl, ve vesmíru by se nic nestalo.
Zato lidé shodou okolnosti žijící v poddanství Českého státu jsou kosmická bytosti s darem svobody rozhodovat o svých věcech a být odpovědné za škody, které způsobí ostatním. Jak někdo může vědět, že policajty a žalářníky vynucené volno je ekonomicky poškodí či ne. Pouze diktátor, který nahrazuje jednotlivé vůle pravoplatných vlastníků svého těla a majetku svou vlastní a zotročuje je vyhrožováním, olupováním a zabíjením.

čtvrtek 24. března 2016

Typická lícoměrnost oligarchů

Oligarchové ve všech dobách se neeticky chovají takto:

 1. Nejdříve zbohatnou loupením, podvody, vražděním, využitím otrokářského politického řádu.
 2. Poté je vydíraný zotročený a vhodně vzdělaný lid zvolil do vlády.
 3. Poté, aby zamezil konkurenci podobně "všehoschopných" jedinců nejen že podporuje větší olupování lidí, ale zakazuje všem jednat tak, jako on, než se dostal k moci. Stal se diktátorem.
Našim poslancům dne 23.3.2016 (záznam zde) toto neetické jednání kupodivu nevadí, ale vadí jim neposlušnost otroků i např. jejich poslední možnost vzpoury neplacením daní jakožto vzdor proti olupování.

Supové socialismu se snáší nad Západem a nepochopení velikonoc

Supové socialismu se snáší nad Západem a touží ohlodat poslední zbytky západního individualismu a respektu k soukromému vlastnictví vlastního těla. A co děláme v této situaci? Ještě více infantilně věříme v 
 • socialismus, kdy jeden jednotlivec určuje, co je štěstím pro druhé násilnými prostředky a chce všem vnutit svou jistě omezenou soukromou škálu hodnot, 
 • pseudofilosofickému „procesu emancipace“, o kterém vlastně nikdo neví co to je,
 • boji proti „sociální nerovnosti“, a tedy evidentně násilná unifikace jedinečných božských děti.
Co dělá místo toho? 
 • Navzájem si dále nalháváme a ideologicky ohlupujeme. Zmateně kopeme do základů Západu, ideálu etiky svobody.
 • „Stříkli jsme si do trenek“ a v panice naším mrtvolným zápachem lákáme další supy, kteří „zlomí nalomenou třtinu“. 
 •  Stále méně upřímně a poctivě hledáme zákonitosti společnosti, etiku svobody a spravedlnost.  Necháváme toto hledání neodpovědným diletantům, kteří svou odměnu násilně získávají vydíráním, žalařováním pomoci organizovaného zločinu vybírání daní a podvodné manipulaci s penězi vládou řízeným bankovnictvím.
Co bychom měli dělat?
 • Činit pokání, tedy znovu obrátit své smýšlení k respektu svobody, kdy nikdo nemůže nutit nevinou osobu, která nemá závazky za škody způsobené jiným a pokusila se někoho zotročit způsoby jako svévolným poškozováním druhých, podvody, loupením, vražděním, vězněním, vydíráním atd.
 • Litovat všeho zlého, co jsme dosud provedli, zkusit odškodnit ty, kterým jsme ublížili a usmířit se s nimi.
 • Přijmout velikonoční zvěst o tom, že Bůh nás osvobodil a nikdo nás de jure nemůže zotročit, pouze de facto zločinným způsobem. 
 • Hledat zákonitosti světa kolem nás a jeho spravedlnost i ve vztahu skupiny lidí a důvěřovat, že vše ostatní, např. mír a harmonie, nám bude přidáno.

čtvrtek 11. února 2016

Evropě hrozí záplava levným čínským zbožím. Brusel chystá ochranu.

Zajímavá politika tzv. sociálních sociálních státu proti chudobě se ukazuje ve strachu Bruselu. Je to další z mnohých důvodů, proč státy jako zločince nepodporovat. Představitelé států jsou nekonzistentní lháři, podvodníci a lupiči.
Stát si to asi představuje takto:
 1. Omezit produkci a tím zvednout cenu.
 2. Zároveň omezit možnost vydělávat peníze.
 3. Podpořit sociální politiku a na ně uloupit prostředky od posledních zoufalců, kteří ještě něco vydělávají.

Tak si stát představuje pomoc "chudým". Není naše důvěra ve stát jistá forma slabomyslnosti? Stát ničí společnost, je to nestabilní "neekonomický" systém. Ekonomická politika je vždy anti ekonomická.

Ekonomika Spojených států čelí mnoha globálním hrozbám?

Spíše čelí hrozbě ze strany svého vlastního protiprávního měnového a bankovního systému. A tím ohrožuje celý svět lidí.