pátek 25. března 2016

Ekonomové jsou obhájci diktátory a na straně zločinců

Proč? Dneska v rozhlase tvrdí, že ekonomové tvrdí, že povinný svátek velký pátek české ekonomice neuškodí. Ale "česká ekonomika" je fiktivní strašidlo. Nic jí nebolí, nic jí nevadí, je lhostejná k lidskému pachtění. Kdyby tu nebyl, ve vesmíru by se nic nestalo.
Zato lidé shodou okolnosti žijící v poddanství Českého státu jsou kosmická bytosti s darem svobody rozhodovat o svých věcech a být odpovědné za škody, které způsobí ostatním. Jak někdo může vědět, že policajty a žalářníky vynucené volno je ekonomicky poškodí či ne. Pouze diktátor, který nahrazuje jednotlivé vůle pravoplatných vlastníků svého těla a majetku svou vlastní a zotročuje je vyhrožováním, olupováním a zabíjením.

Žádné komentáře: