pátek 24. června 2016

Obavy z Brexitu mohou mít pouze nevolnící


Pokud by v prostoru Evropy neexistovala vrchnost reprezentovaná vládami a parlamenty a nevolnictví v podobě tzv. „občanství“  a tato „vrchnost“ by skutečně respektovala naší přirozenou svobodu na naše vlastní tělo a toho, co toto tělo vytvořilo bez použití násilí proti jiným svobodným osobám, pak by problémy s nějakým „Brexitem“ a EU nebyly. Každý, kde není delikvent, by mohl bydlet tam, kde mu to smluvní vztahy s ostatními umožní. Každý by mohl nakládat se svým tělem i vlastnictvím, aniž by mu vrchnost nařizovala, zda vůbec či jak si navzájem směňovat vlastní problémy. Co by se vlastně mínilo, kdyby neexistoval „socialistický“ krmelec, zvaný „sociální systém a jistoty“ zřízený vrchností pro výkrm svých oblíbenců na úkor svých nevolníků.
„Problémy“ způsobené nějakým vystoupením jednoho vrchnostenského panství ze skupiny ostatních vrchnostenských panství může samozřejmě svým nevolníkům, svobodným osobám bez respektu, může způsobit problémy.
Proto všechny svobodné osoby se musí naučit milovat svobodu, rozumět jí a respektovat svou svobodu a svobodu ostatních. Dokud bude běžné nespravedlivé zotročování svobodných osob, tak nikdy nemohou fungovat nějaká „inženýrská“ řešení společenských problémů.   

Žádné komentáře: