středa 25. srpna 2010

Ekonomové by měli zalézt pod zem jako krtci

To tvrdí pan Jaroslav Zavadil, odborář jako z knížek. Za prvé, žádného ekonoma jsem zde několik let neslyšel, neviděl. Za druhé, pan Zavadil také prezentuje ekonomickou teorii a opravdu je dost bídná. Např. se z jeho slov dá dovodit, že ochuzováním společnost dojde k prosperitě. Takže by zkusil dělat krtka sám?

Na ukázku cituji jeho slova:
"Dovolte mi poznámku k této ekonomické teorii. Současná krize je krizí systémovou, krizí z nadvýroby, vyprovokovanou finančními spekulacemi a dlouhodobou nerovnováhou světové zejména americké ekonomiky. Podle mého názoru jde o krizi vyvolanou neoliberálními koncepcemi ovlivňování vývoje ekonomik, které v posledních 30 letech ovládly ekonomické myšlení a také ekonomickou teorii."

Slovo "nadvýroba" sice používal Marx, ale toho málokdo četl, tak pochybuji, že pan Zavadil zjistil, že Kapitál od Marxe byl smeten dílem Mengera o principech ekonomie (Grundsätze der Volkswirtschaftslehre, 1871) tak, že ho radši ani nedokončil a napsal jen první díl. Marx psal špatně ekonomické bajky. O ekonomii nemůže být řeč. Zájemci si mohou přečíst, jak se s tímto dílkem vyrovnal Ital Bruno Leono (vyšlo také česky).
Nadvýroba nemá se skutečnosti nic společného. Existuje jen chybná struktura výroby způsobená státními násilnými zásahy do hospodářství, hlavně v monetární oblasti. Jelikož stát má vše (peníze a určuje pravidla o kdejaké drobnosti) pod kontrolou, je i za toto zodpovědný.

Pan Zavadil s paní Merkelovou jsou uneseni tzv. "kurzarbeitem". Prý je to zázrak vedoucí k prosperitě a růstu. Ale je to jen omezení výroby - statně stát neumí nic vytvořit, jen spotřebovat a omezovat výrobu. Navíc svobodni lidé se mohou přeci domluvit třeba i na desetiminutové pracovní době. Tak nevím v čem politici pomáhají ekonomice, když svobodu lidí pošlapali. Tak jsme asi v kocourkově. Státní lidé brání svobodné směně a pokud ji náhodou trochu povolí, neboť bez svobody prosperita skutečně nemůže být, pak se chválí.

Prý je pan Zavadil vzděláním elektrotechnik. Takže by měl vědět, že pokud nerespektuje zákony elektromagnetického pole, pak jeho výrobky nebudou fungovat či dokonce mu ublíží. To samé ho čeká, když nerespektuje zákon svobody.

pondělí 23. srpna 2010

Další krásná housenka diktátora

Objevila se vedle různých malých jedna krásná velká housenka diktátora. Nejedná se o motýla Emanuala ale o pana Radka Johna. Sice je krásná, ale lepší by bylo, aby ji napadl nějaký lumek. Lumek velký má dlouhé kladélko. Možná by stačilo na proniknuti skrze temnou vrstvu pověr, neznalostí a domněnek o společnosti této žravé housenky živicí se svobodou jednotlivců a naočkovat ji respekt k právům ostatních lidí.