čtvrtek 24. března 2016

Supové socialismu se snáší nad Západem a nepochopení velikonoc

Supové socialismu se snáší nad Západem a touží ohlodat poslední zbytky západního individualismu a respektu k soukromému vlastnictví vlastního těla. A co děláme v této situaci? Ještě více infantilně věříme v 
  • socialismus, kdy jeden jednotlivec určuje, co je štěstím pro druhé násilnými prostředky a chce všem vnutit svou jistě omezenou soukromou škálu hodnot, 
  • pseudofilosofickému „procesu emancipace“, o kterém vlastně nikdo neví co to je,
  • boji proti „sociální nerovnosti“, a tedy evidentně násilná unifikace jedinečných božských děti.
Co dělá místo toho? 
  • Navzájem si dále nalháváme a ideologicky ohlupujeme. Zmateně kopeme do základů Západu, ideálu etiky svobody.
  • „Stříkli jsme si do trenek“ a v panice naším mrtvolným zápachem lákáme další supy, kteří „zlomí nalomenou třtinu“. 
  •  Stále méně upřímně a poctivě hledáme zákonitosti společnosti, etiku svobody a spravedlnost.  Necháváme toto hledání neodpovědným diletantům, kteří svou odměnu násilně získávají vydíráním, žalařováním pomoci organizovaného zločinu vybírání daní a podvodné manipulaci s penězi vládou řízeným bankovnictvím.
Co bychom měli dělat?
  • Činit pokání, tedy znovu obrátit své smýšlení k respektu svobody, kdy nikdo nemůže nutit nevinou osobu, která nemá závazky za škody způsobené jiným a pokusila se někoho zotročit způsoby jako svévolným poškozováním druhých, podvody, loupením, vražděním, vězněním, vydíráním atd.
  • Litovat všeho zlého, co jsme dosud provedli, zkusit odškodnit ty, kterým jsme ublížili a usmířit se s nimi.
  • Přijmout velikonoční zvěst o tom, že Bůh nás osvobodil a nikdo nás de jure nemůže zotročit, pouze de facto zločinným způsobem. 
  • Hledat zákonitosti světa kolem nás a jeho spravedlnost i ve vztahu skupiny lidí a důvěřovat, že vše ostatní, např. mír a harmonie, nám bude přidáno.

Žádné komentáře: