neděle 4. května 2008

Příroda, ekonomie a společnost

Toto je reakce na program českého rozhlasu, který jsem zaslechl v sobotu dne 3.5. Byla to diskuze některých českých vědců nad knihou, kde fiktivní profesor obhajuje myšlenku, že globální oteplení jako důsledek lidské činnosti není tak jednoznačnou záležitostí.
Tak jsem redakci napsal tento dopis. :-)

Dobrý den redakce Meteoru,
v mládí jsem byl nadšený přírodovědec, dokonce na základní škole účastník národních kol biologických olympiád :-) a rád jsem poslouchal Váš pořad.

Nechci, abyste byli z mých slov smutní. Ještě není pozdě pro nápravu. :-)
Když jsem slyšel pořad, který se zabýval názory fiktivního profesora na oteplování a reakcí na ně lidmi většinou placených z prostředků získaných násilím i proti Vaší vůli (zkuste neplatit daň) či dokonce nebezpečnou úvěrovou expanzí "emitovaných" peněz (jinými slovy paděláním peněz).

Klimatolog tam tvrdil, že je řada na ekonomech, aby spočítali zisky a náklady každé možnosti direktivního zásahu do svobody lidí kvůli zdraví, krásné krajině, obezitě, kouření, drogám a miliony dalších věcí. To ale právě nejde a žádná ekonom uznávající ekonomii jako společenskou vědu tohle neudělá prostě proto, že ví, že to nejde. A jiní, co to neví, že to nejde, to také neudělají :-)
Kdybyste názor klimatologa dále reflektovali, tak je vše v pořádku. Ale když to berete jako fakt, tak opět podporujete totalitní ideologie. Je otázka - kdo rozhoduje a kdo to platí. Pokud rozhodnutí hlavně plátců něco platit není jednomyslné - pak se jedná o diktaturu menšiny nad zbytkem společnosti.

Společnost je stejně chaotická jak množina rostlin a živočichů v krajině. Každý násilný zásah vyvolává nakonec horší následky (to je ale otázka hodnocení, u trhu lze uvažovat, že je to horší pro dosažení všech možných cílů každého jednotlivce), které se znovu dalším zásahem upravují a to vyvolá další nežádoucí zásahy. Pokud ten, kdo zasahuje, není podřízen společenským principům společných pro všechny jednotlivce, pak se stane pouhým diktátorem. Základní společenské principy jsou např. že je třeba respektovat život a majetek ostatních a princip, podle něhož je smlouva zákonem smluvních stran. Každý z nás má báječné nápady, jak by vše řešil, kdyby měl moc. Ale nikdo si neuvědomujeme, že většinou tu moc získá ten nejhorší a ten nesplní naši vizi - utopii a zavede pořádky, které jsme na mysli ani neměli. Pro každého z nás se život stane peklo. Nestačí snad zkušenost ze Stalinova socialistické Sovětského svazu, Hitlerova socialistické Německo či Pol Potovi socialistické Kambodže? Stále věříme, že někdo problémy vyřeší za nás, jednotlivce, na úkor a náklady jiného jednotlivce?
Uvedli jste krásné africké přísloví: "Váhu břemene nepozná tem, kdo ho nenese". Jak tedy politik, ekonom a diktátor pozná váhu břemene, kterou nenese a břímě uvaluje na jiné? I v Bibli najdeme tato slova: "Svazují těžká a neúnosná břemena a nakládají je lidem na ramena, ale sami se jich nechtějí dotknout ani prstem."

Pokud se zničí možnost svobodného jednání miliardy lidí, zruší trh a směnné poměry v penězích (peníze je taky zboží jako každé jiné a není důvod v něm zavádět socialismus a státní monopol) vyplývající z hodnocení každého jednotlivce, pak mizí racionální způsob produkce a tvorby statků. Svět se vrací do barbarství, společnost pokojných spolupracujících účastníků je nahrazena iracionálním chování se současným vyvražděním většiny lidí.

Racionalita chování je způsobena tím, že jednotlivec nebo skupina svobodných jednotlivců může počítat zisky a náklady. Nemůže sčítat objektivní vlastnosti různých věcí či různá hodnocení jiných lidí. Nikdy by nevěděl, zda jeho jednání vedlo k většímu uspokojení (zisku). Pouze tržní proces svobodných lidí a peněžní ceny na něm umožňují ekonomickou kalkulaci jako racionální nástroj pro rozhodování jednotlivce.
Pokud už někdo násilím odebere peníze druhým na nějaký bohulibý projekt, který ho napadne, pak se vše deformuje a ekonomická kalkulace není možná. Každá daň, regulace, dotace, monopol (je vždy jen způsoben privilegiem státu) čí plánování nevycházející z vůlí jednotlivců, vede k zániku cen a tedy možnosti ekonomické kalkulace a tedy možnosti zjistit, zda jednáme dobře nebo špatně. Možností jednotlivců a tedy i lidstva řešit své naléhavé potřeby se zmenšuje. Úspory, zdroj blahobytu a úspěchu se ztrácí. Místo toho musí nastoupit iracionální rozhodování a boj jedné skupiny s nějakým názorem a hodnocením s druhou, třetí atd. skupinou lidí s jiným hodnocením a názorem. Kam mizí spolupráce, mír, blahobyt a spokojenost většiny lidí?

Jen svobodní lidé mohou počítat zisky a náklady vyjádřené v penězích a jsou motivování k hledání spravedlivého, optimálního a ziskového řešení. To znamená, že to, co bude nákladem, bude mít menší hodnotu pro všechny lidí, než to co se získá změnou stavu. Stav lidí a tedy i lidstva je stal lepší díky jejich jednání.

Zkuste se zamyslet nad záhadou, co to je jednání lidí, co tím sledují, jak používají různé věci světa jako prostředky, co je to zisk a ztráta, co je to náklad jednání a jak to vše souvisí se spoluprací, mírem a společností, jaký je rozdíl mezi biologickou a společenskou soutěží.

Přeji mnoho krásných chvil u této pro většinu lidí záhadných jevů. Příroda - vlastně jen "vzájemné ovlivňování záhadných a neznámých částic" tu bude i po nás. Ale my se můžeme díky své hlouposti, závisti a zbabělosti zničit rychle. A už nebude nikdo hodnotit krásnou přírodu jak předmět k dosažení svých cílů. A cílem může být i údiv nad úžasností nejen přírody, ale i harmonie svobodné společnosti. Na rozdíl od naší neznalosti chování částic vesmíru, chování lidí známe dokonale - každý sám na sobě. A tomu je podřízena i ekonomie, jako věda zkoumající jednání lidí z hlediska používání prostředků k dosažení různých individuálních cílů.

Rád bych Vás inspiroval i když jsem s smutný, že jste vlastně jen ideologický nástroj státu, který nás žel utlačuje a chová se nespolečensky ve výše uvedeném smyslu. Mnozí lidí kvůli dani za rozhlas nemohou uspokojit své naléhavější potřeby a stávají se chudší. A tedy odsouvají stranou i pocity z ochrany přírody. Prostě na to nemají, neboť ještě nevyřešili své naléhavější potřeby..
Jiným slovy: Jako daňový otrok musím platit za Český rozhlas, což považuji za akt násilí vůči mé osobě. Už Vás nemotivují skutečná přání posluchačů, ale jste povinni obhajovat neobhajitelné a to totalitu, bezpráví a nepoctivost v myšlení. Jinak Vás stát se svými berňáky, celníky a dráby propustí z práce. :-( A možná by Vás lidí potřebovali jinde a rádi Vám za to dobrovolně zaplatili ve vzájemné shodě, že si navzájem směňujete své vlastní problémy.

Žádné komentáře: