pátek 18. prosince 2015

Ti, kdo odmítají, podle našeho názoru, zavedení elektronické evidence tržeb, nadále podporují okrádání státu.

Na 37. schůzi parlamentu dne 11.12.2015 v úvodu řekl poslanec Jaroslav Faltýnek:: „Ti, kdo odmítají, podle našeho názoru, zavedení elektronické evidence tržeb, nadále podporují okrádání státu. Tedy i okrádání všech poctivě podnikajících firem a živnostníků, měst, obcí, a tím vlastně všech občanů naší země.“ Nepřipadá Vám tento argument podezřelý. Ano, je. Je to klam. Známe ho dobře z let minulých. Např. „Kdo není s námi, je proti nám“. Kód není s námi muže být kdokoliv. Žid, socialista, fašista, kapitalista, proletář, nepřítel věci, nepřítel socialismu, nepřítel lidstva, hlupák, nechápavý, čert, ďábel.
Jedna se o klam argumentum ad hominum a možná navíc klam argumentace působící na city. Kritika je spíše zaměřena proto osobě čí skupinám osob, nebo lépe jejich „nálepkám. Nejčastěji si odpůrce vymyslí vlastní konstrukt nepřítele a jako údajných myšlenek a záměrů, a toho vymyšleného satana, druhé já, promítne na nositele jiného názoru. Jako vždy v pozadí stojí fakt, že nemá takové argumenty, které by nenásilně přesvědčili protivníka v diskuzi a jejich relevantnosti. Chybí mu argumenty a tak jako křivák napadne druhého, nejdříve slovy a srážkami, pak klackem, bičem či jiným mučícím a popravčím nástrojem. To jen ale dokazuje, že sám není přesvědčen o vlastních názorech a jeho způsob boje ukazuje, že uznává sílu argumentů protivníka.
Dále Jaroslav Faltýnek prohlásil: „Právě proto má většina států v Evropě již dnes zavedeny systémy evidence tržeb a ostatní státy, které to zatím nemají, je intenzivně připravují.“ Zde použil klam argumentace založené na autoritě. Jiní to dělají a moderně. Řekla to významná autorita. Představuji si, jak si politici v Evropě snili o moderním přesvědčovacím nástroji, gilotině. Moderní nástroj, který přijala moderní, socialistická Francie. Jak bude probíhat další diskuze? Nevím, ale můžeme si dát za úkol hledat v ní další další druhy klamu.

  •  Klam argumentum ad ignorantima – „argument z neznalosti“. Prý je něco pravdivé, protože neexistuje důkaz pro opak. 
  • Petitio principii – věc je považované za věc předem prokázanou. Předpoklad je pravdivý, protože závěr je považován pravdivý. 
  • Klam spojování pravdivost části ztotožňuje s pravdivostí celku 
  • Klam ignoratio elenchi, „neznalost toho, co má být vyvráceno“. Diskutér něco dokazuje a na konci diskuze dokazuje něco jiného Statistické klamy. Ano Stalin prý řekl, že věří jen statistikám, které si sám zfalšoval. Dobře tento klam znal. Příkladem muže být nevhodné používání průměru v Talebově „extrémově“.

Žádné komentáře: