neděle 20. prosince 2015

Bezpečnost proti svobodě

Mnohé mediálně činně osoby tvrdí, že je třeba omezit svobodu kvůli bezpečnosti.
Je to velmi nebezpečný požadavek. Není možné Vám zde popisovat vše, co to znamená a všechny konsekvence. Mohu načrtnout jen body. Pokud je dále ve zkratce psáno o "omezování svobody", tak se tím míní toto: "stále větší nerespektování naší svobody, kterou nám nikdo nemůže ani dát a ani vzít".
  1. O jaké svobodě se mluví? O té „socialistické“, která dialekticky zaměňuje svobodu s termínem „moci“? Nebo o té, jak byla chápána v původním slova smyslu. (Viz např. hesla v SOED) „volný od útočného donucení ostatními“? V původním smyslu vlastně chtějí omezit svobodu a vystavit se ještě většímu útlaku ze strany „ochránců. Jinými slovy někdo řekl (Benjamin Franklin) takto: „Ti, kteří by se vzdali základní svobody, aby získali trochu dočasné bezpečnosti, si nezaslouží ani svobodu, ani bezpečnost.“ („Those who would give up essential Liberty, to purchase a little temporary Safety, deserve neither Liberty nor Safety“.) A taky speciálně v souvislosti s demokracií prohlásil: „Demokracie je, když dva vlci a jedno jehně hlasují, co bude k večeři. Svoboda je, když dobře ozbrojené jehně odmítá hlasovat.“
  2. Naší předci svou praxi ukázali, jak to dopadá. Posledních asi 130 let ukazuje (asi od dob Bismarcka a rozkvětu německých socialistů), že svoboda se neustále utahuje a nikdy nepovoluje do původního stavu . Každá generace se rodí do těžšího otroctví. A údajná bezpečnost se stále zmenšuje. Každá generace se nyní rodí do světa, kde jsou mnohé okovy brána jako samozřejmost. Např. občanský průkaz, který vznikl v protektorátním čase, kdy nás „ochraňovala“ velkoněmecká říše. Nejhorší války a genocidy v dějinách lidstva se udály v tomto období, kdy nás někdo stále více ochraňoval. Opět můžeme citovat Franklina: „Neexistuje dobrá válka nebo špatný mír.“ Omezení svobody se po zažehnání nebezpečí potichu navrací a moc vlády se v tichosti zvětšuje. K tomu napomáhají všichni „bázlivci“ a „ustrašenci“ ochotni zaprodat svou duši silám, o kterých mnoho neví. Chtějí démony svého srdce vymést ven. Ale své srdce nenaplnili zákonem svobody a na uprázdněné a krásně uklizené místo vlezou ještě horší démoni. Je nepodstatnou otázkou, zda to činí z naivity či za peníze. Klidně chtějí obětovat i to málo z toho, co nám zbývá, za falešný pocit bezpečí.
  3. Jaká je podstata demokracie a proč není populární v krizových situacích často způsobených špatnou vládou? Parlamenty rozhodují o věcech, které jim nenáleží, jednají mimo svou jurisdikci. Nenáleží jim naše tělo a náš majetek. A sahají na nás pouze silou jako vlci hlasující o své večeři. Proto vlci (omlouvám se zvířatům, které označujeme vlky) svá jehňata, daňové otroky, chtějí za každou cenu odzbrojit. Chtěl to Lenin, Stalin, Mao C´Tung, Hitler i Obama a různi představitele EU včetně naší vlády. V parlamentech se proto údajní zástupci různých skupin jen hádají o naše těla a duše a v „krizi“, kdy se objeví nějaký problém, jsou neúčinní. A vítěz bere vše od poražených i v parlamentní demokracii. To je velká i ekonomická motivace pro vychytralé a bohaté menšiny. Zato diktátor se nikoho ptát nikoho nemusí a jedná. Má to ale háček. Musí ovládnout vše, naše těla, naši vůli a majetek. Musí mít pod sebou otroky. Všichni se ho musí bát a někteří, které potřebuje „povýší“, ale kdykoliv je odhodí, pokud je už potřebovat nebude. Nikdy nemůže vládnout pomocí síly, ale pomocí ideologie. Naše současné ideologie (neúcta k cizímu vlastnictví a svobodě) je kdykoliv připravena nás podrobit komukoliv, kdo jí umí využít. Nemluvím zatím o tom, že mnohé „problémy“ jsou důsledkem předchozího pošlapávání vlastnický práv.

Proto nezbývá nic jiného, než naplnit svá srdce láskou a úctou ke svobodě a spravedlnosti a nebrat do svých úst jméno svobody nadarmo její jméno a místo toho jí dobře porozumět a hledat jí.

Žádné komentáře: