středa 30. prosince 2015

Děkan Miroslav Ševčík je také pseudekonom

Dneska jsem slyšel, že ekonomové musí používat průměry. Mluvil o platech a cenách za posledních 25 let. Nejen že ignoruje, že ekonomie je součásti věd o lidském jednání, kde do hry vstupují jevy, které nemají konstanty a nelze je tedy měřit, ale i to, že na mnohé jevy nelze používat normální pravděpodobnostní rozdělení. Nežijeme v „průměrově“, ale v „extrémově“, jak říká pan Taleb. A za možné počítání můžeme poděkovat jen používání peněz a dobrovolných směn mezi soukromými vlastníky. Ale z toho nelze dovodit, že ceny lze „průměrovat“.
Dalo by se říci, že by nám Ježíš také řekl, že slepí vedou slepé. A když vede slepý slepého, oba spadnou do jámy.

Žádné komentáře: