čtvrtek 26. listopadu 2015

Už jsme dlouho ve válce

Když slyším, jak různé vlády omezují soukromníky v jejich vzájemném obchodováním přes hranice jejich „panství“, tak jsme již dávno ve válce. Je to přeci násilné podlamování vůle nepřítele, jeho poškozování s cílem oslabit a s cílem vyvolat nepřátelství mezi národy. Samozřejmě to mohou, pokud dostatečně nejdříve zotročily vlastní poddané.
Samozřejmým předpokladem přípravy k válce jsou nikdy nezrušená cla. Cla praktikuje EU i USA navzájem. Páni těchto obřích panství se připravují na vzájemnou válku. Kdo tady licoměrně mluví o dlouhém míru? Koho budete s lehčím srdcem na bojišti zabíjet? Svého dodavatele a obchodního partnera nebo někoho, kdo není Váš partner? Kdy budete radši zabíjet nepřítele? Když si myslíte, že na něm závisí vaše bohatství, anebo když si myslíte, že Vás ochuzuje třeba i cly či obchodními blokádami?
 Nebudtě apatičtí a konečně se probuďte. I vás český stát zotročil a brání vám rozličným způsobem ve jméno vašeho blaha vám obchodovat a tedy bohatnout s cizími otroky. Jeden z mnohých příkladů, jak se to děje je současný boj panství Turecka s Ruským panstvím na vrub svých poddaných.
Svévolné vlády si myslí, že mají právo poškozovat právo poškozovat kohokoliv na světě. To se ale mýlí stejně jako jejich otroci, kteří si myslí, že je opět někdo zadarmo osvobodí, aniž by museli projít pouští školy svobody.

Žádné komentáře: