úterý 24. listopadu 2015

Hegelův ZeitGeist jako strašidlo obchází svět.

Polemika o nemožnosti ekonomické kalkulace stále skrytě pokračuje. 
Např. hnutí Zeitgeist . Tvrdí, že lze kalkulovat tím, že vytvoří přímou kontrolu kontrolu a zpětnou vazbu mezi spotřebiteli a výrobními prostředky samotnými“. Zkuste analyzovat jejich názor.
Napovím dalšími informacemi.
Podle nich Mises, ačkoliv ho nezmiňují, udělal fatální chybu, že neoddělují nedostatek od potřeby a chtíče.
 A jejich trik, jak to sami nazývají, je eliminaci směny a zavedení automatizace průmyslového komplexu, který bude lokalizovaný a navržený tak, aby automaticky produkoval vše, co v daném regionu lidé vytvořili. Tedy chtějí ekonomickou kalkulace v tom nejvíce technickém slova smyslu. Chtějí provádět jen výpočty a tím vyloučit podnikatele, kteří vnáší do všeho zmatek, neefektivitu, nespravedlnost a kdoví co ještě.
Prostě chtějí se dostat na správnou stranu světové revoluce.  Ale jsou to ignoranti, neví, že jejich návrh byl dávno vyvrácen.

Žádné komentáře: