neděle 29. listopadu 2015

Martin Konvička – nová mediální hvězda?

Demokratičtí supové se vznášejí nad tělem pana Konvičky a orgie etatistů, „právníků“ a dalších „odborníku“ na povinné štěstí lidí začali. Dohadují se marně o rozsahu „svobody“ projevu. Zbytečně, žádná takoví svoboda neexistuje. Existuje jen jediná přirozená svoboda. Svoboda nakládat se svým tělem a majetku, který jsem svým vlastním tělem získal. Takže případ je jasný. Nic jako veřejný prostor, kde vládne neodpovědně suverén, neexistuje. Vše je pod kontrolou jednotlivců. Nebuďme formalističtí. Vlastník je de facto držitel, ten kdo věc skutečně má pod kontrolou. A ti jsou samozřejmě odpovědni za škody způsobené svým vlastnictvím. Pan Konvička měl dvě možnosti. Koupit si příslušné služby, prostor pro své duchaplné projevy a v rámci jejich prostorů říkal, co chce. Je přeci doma. Anebo vstoupil na cizí majetek (např. facebook) a tím začal spadat pod jinou jurisdikci než vlastní. A pokud tento vlastník ho nechal být, tak je to poslední slovo práva. Všichni na facebooku jsou tam dobrovolně s tím, že se podřizují řádu vydaného vlastníkem. A pokud je poruší, tak jediný, kdo má právo se bránit, je facebook a např. vymáhat odškodnění a pokutu. Jak si zařídí ověření svého zákazníka je jen pouze jeho věc. Aplikace tohoto univerzálního princip zákona svobody by pomohla řešit všechny naše problémy způsobené marnou snahou aplikovat socialismus v praxi.. Např. i v otázce imigrace.

Žádné komentáře: