úterý 8. prosince 2009

Státní dluhopisy? Nekupovat!

Možná se ptáte na důvod, proč se dluhopisy nemají kupovat. Jednoduše řečeno, kupujete si budoucí podíl na ruinování ekonomiky. I vaše nominální „zisky“ s vyššího úroku nakonec nezískáte, ale utržíte ztrátu.

1) Vláda a parlament – státní lidé- netvoři hodnoty ve svobodném prostředí a vzpírají se tomu, co si skutečně lidé přejí. Státní lidé proto nikdy neinvestují. Investovat může jen jednotlivec se svými vlastními úsporami. Nestátní lidé vždy jen spotřebovávají ve jménu utopických snů, které prezentují politici jako veřejné blaho, boj s emisemi apod. Je tedy otázkou jak vláda splatí svůj dluh. Má jen tři možnosti řešení:

a) konfiskace majetku soukromých osob jako jsou daně a cla,
b) podvodné úvěrové expanze bank ve spolupráci centrální banky, která padělá peníze a s parlamenty, kteří připravili vhodný právní řád a se soudci, kteří tomu nerozumí,
c) krizí a válkou.

Posledním způsobem řešení problému splátky dluhu je vyvolání situace, kdy nikoho nenapadne se domáhat navrácení dluhu. Příkladem jsou měnové reformy, finanční kolapsy a krize a války.

2) Koupí dluhopisu dojde k nežádoucímu přesunu soukromých prostředků do státní sféry. Ekonomická situaci se musí zhoršit, neboť vlády jen spotřebovávají dle názoru vládnoucí elity. Navíc státní lidé budou často poptávat zboží, které taká potřebujete a zvýšenou poptávkou zvýší jeho cenu. Nejen, že už máte místo peněz státní dluhopisy a některé nákupy musíte odložit, ale ještě se Vám zdraží i to, co potřebujete.

3) V budoucnu se projeví nejen rabováním soukromého sektoru kvůli splácení dluhů, ale další růst státního dluhu, větší podíl státního majetku a větší nesvoboda lidí mimo vládu a parlament. Dluh přeci není možné řešit další půjčkou. Nevím, kdo by vám půjčil, kdyby věděl, že jste zadluženi. Jedině hlupák nebo padělatel peněz. Dále se projeví hlubší krize dalším ničením struktury výroba, která by jinak vznikla na základě dobrovolného jednání a odrážela by potřeby všech účastníků trhu. Státní lidé neumí nic, než omezovat výrobu a tím zvyšovat chudobu celé společnosti.

Proto pokud nechcete ničit svou společnost přátel a blízkých a nechcete zvětšit již tak obrovskou moc státních lidí, nekupujte se státní dluhopisy. Uvědomte si, že státní lidé neplatí daně, nenesou žádná břemena. Mají jen zisky na Váš úkor. Nedělejte jim hlupáky. Bez Vás by nebyli. Jejich moc Vás ovládat závisí jen na vašem přijetí vlastního otroctví.

Žádné komentáře: