středa 9. prosince 2015

Stát chrání spotřebitele před významnou tržní silou?

Tímto „zvoláním“ reaguj na dnešní, a dnes je 9. 12. 2015, schválení novely hloupého zákona o významné tržní síle a tím i omezování vlastnických práv nejen obchodních řetězců ale i všech spotřebitelů. Kdo takovou hanebnou novelu schválil? Socialisté na plánování lidského štěstí na úřadě vznešeně zvaném parlament. Tedy ti, kteří prý zastupují své voliče. A pokud zastupovaný je poškozován svým zástupcem, tak může svého zástupce přestat platit. Pokud nemůže, zastupovaný není svobodný a nejedná se o jeho zástupce, ale o lupiče. Je to jako kdyby vás v okamžiku, kdy jste sám bez přátel a je tma, obklopila skupina po zuby vyzbrojených loupežníků a jejich vůdce: „Neboj se, dobrý člověče. Budeme spolu a s Tebou hlasovat o tvém majetku a životě. Pokud nám dáš vše, milostivě od tebe nakoupíme tvou službu a opět si to můžeš od nás koupit. Vidíš, nejsme ozbrojení lupiči ale dobrodějové, kteří ve dne v noci myslí na tvé dobro. Máš štěstí! Jsme hodní lidé“
Pojetí zvané „významná tržní síla“ jako vždy odporná lež o dobrosrdečném státu. A jak se říká, kdo lže, ten i krade a do pekla se hrabe.
Stát, vláda kolektivistů neuznávajíc práva nejen slabých, ale i silných, neumí nabídnout žádné reálné statky a umí jen produkovat stále více znehodnocované monopolní peníze a nabízí spotřebitelům stále mizernější a dražší neziskové monopolní služby, kdy uplatňuje největší tržní sílu na světě, silu útočné agrese vůči ovládaným svobodným osobám. Stát tedy neslouží svému zřizovateli a měl by být rozpuštěn. Jeho zřizovatelem jsou přeci svobodní lidé, kteří mají svobodu vlastnit a chtějí sebe i se svou svobodou chránit před zločinci. Pokud se stát stane největším organizovaným zločincem, selhal a nemá žádné právo a legitimitu vládnout jako kolektivistický feudál či otrokář na daném území. Takový stát není společenskou institucí chránící své dobrovolné členy nejen pře násilím ze strany jednotlivců ale i za strany kolektivů. Pokud je násilí státu nesnesitelnější než násilí jednotlivců, musí být jeho jednatelé odstranění ze svých funkcí a hnáni k plné odpovědnosti dle civilního práva. Stejně jako např. každý pekař, která záměrně míchá do svého produktu námel.
Jako spotřebitelé bychom měli stále uplatňovat své PRÁVO NENAKUPOVAT SLUŽBY, které se nám nelíbí a vyhlásit bojkot proti jedinému monopolistovi, která nás vydírá a chce po nás nejen výpalné ale i úctu a respekt.
LIDÉ, NEDEJTE SE OMEZOVAT OTROKÁŘI!
NEBUDTĚ UŽ HLOUPÍ, NEVĚŘÍCÍ, POKRYTCI A ZBABĚLCI
NEUVÁDĚJTE SVÉ POTOMKY DO JEŠTĚ VĚTŠÍ NESVOBODY!
TAK SE KONEČNĚ VZCHOPTE!

Žádné komentáře: