sobota 2. července 2011

Zachraňte tygra

Česká televize uvedla dokument "Zachraňte tygra".


Je to učebnicový doklad, jak různé násilné zásahy demokratických a tedy kolébek socialistický vlád a hlavně nepředpokládané společenské jevy způsobené předchozími vládními zásahy (exogenní domácí či zahraniční instituce) a endogenními institucemi, které v dané oblasti historicky vznikly z běžných zvyků obyvatel situaci nakonec zhorší.

Uvedu několik svých postřehů:

  1. I když v počátcích měl vládní program úspěch v plnění svého cíle - v tomto případě odvrácení snižovaní počtu divokých tygrů v Indii - kvůli podpoře významného politka (Indira Gandhi), jakmile skončila podpora a úředníci se v úřadě zabydlí a dělají vše proto, aby problém vyřešen nebyl. Ztratili by totiž obživu. Pokud se program financuje, úspěchy pomalu mizí až se situace zhorší. Úředníci začnou požívat taktiku chobotnic vypouštějící inkoust při nebezpečí  - falšování statistik ukazující na plnění cíle a zastrašování kritiků. Tuto taktiku schvalují a provádějí i zřizovatelé příslušného úřadu, protože za prvé je problém už tak nezajímá, za druhé by to na ně vrhalo nepříznivé světlo a za třetí by vznikl nebezpečný precedent objektivně zkoumat další vládní projekty. 
  2. Falšování statistik a výsledků je běžný jev u vládních institucí, stejně jako hon "čarodějnic" - kritiků vládních programů - a lidé (závistivý, hloupí a nafoukaní diletanti s volebním právem) jsou stále přesvědčení o nutnosti znárodňovat soukromý majetek. Nelze ani přemýšlet, že by se tygři v rezervacích zprivatizovali spolu s rezervací a zlegalizoval obchod zvířat (problémem je přechodný jev, kdy se nahromaděné společenské problémy valí v analogii jako proud divoké vody (nejvíce neuspokojené poznané potřeby člověka) při protržení přehradní hráze (vládní regulace zabraňující řešení nejvíce pociťovaných nespokojenosti).
    Vládní zasahování do spontánní hledání právních vztahů - hledání vlastnických práv - je pozastaveno a k šanci se dostává tzv. nelegální řešení v situaci "obecní pastviny".  
  3. Kdysi byly pozemky dnešních rezervací odebrány zlým a nehodným majitelům (nějací vládci), kteří zřejmě stav tygrů měli pod větší kontrolou než vláda lidu. Statistiky o tom svědčí.
  4. Pokud situace společnosti obecně nesvědčí ochraně vlastnických nároků jednotlivců, vždy nakonec nastává chudoba. V Indii je to velký problém, chudí lidé v uměle vzniklém státě nejsou ochotni chránit tygry, jsou jim dost lhostejní.
Závěr:

Při řešení nějakého problému určitých lidí (proroků, "útlocitných" (často podporované dobyvatelů rent), romantiků (socialistů všeho druhu), prognostiků, vědců a pod.) se musí přihlédnout k tomuto:
  1. Ověřit stav všech institucí a jejich historii, jak endogenních tak i exogenních, jak jim lidé důvěřují a jak tyto instituce jsou ve shodě a zda umožňují vylučovat jednající lidí z určitých oblastí i bez použití státní moci. Je třeba přihlédnou na předchozí zásahy exogenních institucí (koloniální správa, okupační správa, vlády, mezinárodní organizace typu  MMF a pod.) a jejich přiblížení k endogenním institucím.
  2. Pokud se zjistí neshody mezi endogenními a exogenními institucemi), zkoušet exogenní instituce přizpůsobit endogenním a upevňovat důvěru v instituci chránící soukromé vlastnictví. Instituci peněz vymanit z vlivu exogenních instituce centrální banky a MMF a ustanovit je jako exogenní instituci. Co nejvíce majetku exogenních institucí opatrně převádět do soukromých rukou. Zrušit všechny překážky obchodu a restrikce produkce statků. Omezit poptávku exogenních institucí po statcích (zbraně a úřednictvo i výrobní statky). Pokud endogenní instituce nechrání práva reálných osob či jinak jsou nebezpečné (pověry, rodinné právo, společenské kasty, kmenové uspořádání a pod.), pak je třeba zvláštní opatrnost a neřešit násilně. Spíše lidem dodat důvěru, že více problémů vyřeší zavedením např. soukromého práva podporující institut soukromého vlastnictví. Je lepší vždy se obracet na místní autority, získat jejich důvěru, spolupracovat a obchodovat.
  3. Zajistit ochranu institucí chránící způsoby mírového a harmonického řešení problémů soukromníků před útoky cizích vlád (exogenní instituce nejvíce vzdálené místním endogenním institucím), aby se odstranila nedůvěra při rekonstrukcí mírové a harmonické společnosti. A zajistit nemožnost, aby již osvědčená pravidla endogenních i exogenních institucí v budoucnu svévolně a arbitrárně mohla změnit labilní demokratické vláda ovládaná náladou houfů závistivých diletantů tvořící většinu.
  4. Indie je uměle vytvořená země po odchodu koloniální vlády s mnoha národy s různými jazyky a zvyky, největší socialistický stát (demokracie je buď kolébka nebo zástěrka socialismu) s mnoha problémy a velkou chudobou obyvatel. Čí je tedy tygr symbol? Jistě ne všech a chudí navíc mají mnoho jiných neuspokojených potřeb a na ochrany tygra jim už nezbývají prostředky. Ochrana tygra vyžaduje mnohem větší rekonstrukci společnosti. Jinak je to léčení příznaků a to nikdy není dlouhodobě účinné.

1 komentář:

Unknown řekl(a)...

Někdo chytrý napsal na idnes tento komentář : "Páté přes deváté (nadpis}
Pan Vilím spletl ideologii a fanatický obdiv ekonomické svobody tak umně, že si nevšiml, že vymírání tygrů je způsobeno primárně ekonomicky svobodným pytláctvím. Teprve až za třemi kupkami hnoje je státní šlendrián, který o tom lže, aby se mohly dál svobodně rozkrádat dotace z peněz chudičkých indických daňových poplatníků.
Myslet, človíčku, a hlavou!"

Tak jsem odpověděl:

Ad: "způsobeno primárně ekonomicky svobodným pytláctvím" Opravdu primární? Oni to ti pytláci dělají pro sebe? Nejsou to jen prostředníci (služebníci) konečných zákazníků? Některá mysl prostě nevidí dál.... a jsou dost nekonzistentní.
Zničíte jedny pytláky, ale poptávka motivuje další. Při poklesu nabídky a nezměněné poptávce se zvedne cena a ta více motivuje. Koho je víc, chudých Indů ochotných uživit své děti vybíjením tygrů nebo tygrů? Jak asi může tato politika dopadnou. Nečekám vymření Indů.

A co navrhují druzí? Zatím je slyšet jen jalová kritika privatizace problému. Pasivní ochrana státem (který je primárně určen k něčemu jinému) nepomoha a nikdy pomáhat nebude.
Jsou dvě mírové cesty, které zřejmě nepozorný čtenář nevyvodil z textu. Násilné plodí další násilí, dobro a nelze nikdy dosáhnout zlem (jak dokazují vlády socialistů všeho druhů).
Za prvé snížit poptávku po statku (produktů z tygrů) na minimum a za druhé zvýšit nabídku maximum na maximum nebo najít vhodný a akceptovaný substitut.
První lze činit osvětou a podobně , ale jak víme, každý je strašně chytrý a sobecký a nenechá si od nikoho radit. Nebo nějak ovlivnit "módu" způsobující poptávku. Vše budou provádět lidé mající lítost s tygry, milovníci přírody a pod.
Zvýšit nabídku lze jen tehdy, když to bude ziskové (bude motivace dobrovolně řešit problém). Jedna z cest je k tomu učinit někoho za to zodpovědným a to privatizací !problému" soukromníku, který bude věřit tomu, že ochrana vlastnictví nebude v rukou politiků. A nebo zisk motivuje průkopníky k objevu substitutů, kteří akceptují zákazníci původního statku (v tomto případě tygřích kůže).