sobota 9. října 2010

Mají konspirační teorie pravdu?

Podíval jsem se na dost dlouhý film "Podraz jménem Obama" od Alexe Jonese a můj dojem je tento:

Film ovlivněn "konspiračními teoriemi", které tvrdí, že vše špatné organizuje určitá skupina zlých chamtivců jako např. účastníci tzv. Bilderber skupiny. Dále propagátoři teorií neukazují na skutečné a zásadní příčiny vznikajících diktatur a tyranií. Těmi je hlavně opuštění principu osobní svobody a tedy i odpovědnosti každého člověka, která má odpovídající schopnost na sebe vzít odpovědnost poznání dobrého a zlého.

Ačkoliv autor filmu zřejmě nechápe, že sobečtí a zlí bankéři by nemohli provádět taková obrovská a nebezpečná spiknutí, kdyby neměli "právní" a legislativní oporu ve fungující státě jakožto institucí monopolního donucovacího násilí a s monopolem na tvorbu legislativy, jejího výkladu, soudu i trestání těch, co neposlechli rozkazu státních lidí. Bankéři jsou vyňati z trestního práva a mohou provádět podvodnou a nezákonnou úvěrovou expanzi, která vysává od ostatních jejich úspory a majetek stejně jako daně vybírané státními lidmi a narušují nechtěně struktury výroby. Z tohoto získaného pohádkového bohatství mohou státní lidé ve prospěch bankéřů "znárodňovat", zbrojit, válčit a zotročovat miliardy lidí. Je přitom jedno, zda při této symbióze státních lidí a bankéřů někteří jedinci mají roli státníka a bankéře najednou. Důležité je, že většina lidí na Zemi si neváží své faktické svobody a pohrdají jí. Jsou ignoranti a nevěří ve spravedlnost. Naopak, sami ostatní žádají o majetek jiné skupiny lidí a jsou tedy lehce vydíratelní státními lidmi, kteří nabízí "lupičské služby" ve prospěch některých skupin lidí na úkor jiných. A zároveň státní lidí jsou vydíráni všemi těmi, kterým pomáhají loupit a plundrovat společnost, při politické proceduře zvané "volby".

O proti konspiračním teoriím si nemyslím, že padouši např. z Biderberd skupiny mají vše pod kontrolou. Úvěrová expanzi působí chudobu sama o sobě bez ohledu, co si spiklenci přejí a zda jim to dočasně a částečně vyhovuje. Nerespektování Zákona má své nevyhnutelné důsledky, které si ani oni vždy přejí. Ale vidina zisku a celosvětové moci jsou velkými pokušeními a jen málokdo se ubrání podobně jako Ježíš pokoušen na hoře.

Film je koherentní s těmito mými názory i když je musím v mnohých bodech opravit:
1) Státní lidé - poslanci, politici ve vládě jsou zlí, chamtiví lidé rabující společnost jako zločinci a "paraziti". K tomu zaměstnávají za zločinně získané peníze plno dalších parazitů jako jsou úředníci, vojáci, policisté, celníci, žalářníci a kati, sociologové, filosofové a další humanitní "vědci", církevní hodnostáři a mnoho dalších pracovníků jako jsou např. učitelé, advokáti, exekutoři, . I soudci jsou jejich ponížení sluhové.
2) Státní lidé a bankéři protiprávně okrádají ostatní lidi a navíc dodávám, že hlavně úvěrovou expanzí a monopolem na "tvoření" peněz.

Co s tím? Každý musí začít u sebe a ptát se, zda je společenský tvor respektující práva druhých na jejich život a vše, co svým tělem získali a umím poznat dobré a zlé v následcích vlastních skutků, či zda jsem jen parazit a násilník požadují prostřednictvím státních lidí a jejich. donucovacího monopolního aparátu majetek bližních.

Bez ohledu na to, co říkáme platí, že strom se pozná podle ovoce a že přestupníci Zákona a ti, kteří pohrdají svou svobodou, nerespektují dokonalý zákon svobody a rouhají se tím, že se klaní modle zvané "stát" a obětují ji lidské oběti, nakonec neuspějí.
Žel ještě mnoho lidí bude obětováno či zahyne za to, že jejich otcové a dědové pohrdli svou svobodou a nebránili se modle zvané "stát" a kněžím této modly . Je řečeno asi toto: Změňte svou mysl, jinak zahynete. Hledejte nejdříve dominium tvůrce řádu vesmíru a jeho spravedlnost v tom, že každý člověk jako reálná osoba dostal své vlastní dominium k hledání vlastní cesty, které by měli všichni respektovat a vše ostatní bude přidáno k tomu jakoby samo od sebe.
Konspirační teorie nemají pravdu v tom, že někteří lidé jsou bozi, kteří se mohou donekonečna vzpírat zákonu svobody. Mají - alespoň "teorie" od Jonese - pravdu v tom, že pomoci ve věci svobody versus otroctví můžeš i Ty.

1 komentář:

MUSTWATCH.EU řekl(a)...

Zdravím Vás kolego,
možná Vás v této věci zaujme:
http://www.reformy.cz/zpravy/americky-sen-drsny-animovany-pribeh-o-vzniku-americke-centralni-banky/

a další:
Hledali jsme odpovědi na otázky:
Kdo stojí za podvodem s globálním oteplováním?
Co je Nový světový řád?
Komu slouži terorizmus?

S pozdravem
VJ