sobota 26. července 2008

Zlý kapitalisti na Zličíně a ubozí dělníci

Lidé dnes už vůbec netuší, co se děje. Sto padesát let masírování našich mozků marxisty a jinými podobnými lháři nese své neblahé ovoce.

Toto je příspěvek do diskuze na http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/domaci-ekonomika/clanek.phtml?id=611827#forum jako pokus to trochu zájemcům vysvětlit.

Ve svobodné společnosti by problém, který nastal na Zličíně, nenastal hlavně ze tří důvodů.

1) Nebyly by problém se zákonným platidlem. Svobodné bankovnictví by se neživilo podvody jako podvádí dnešní banky napojené na centrální banku pumpující peníze do ekonomiky. Podezřelým symptomem jsou zprávy v tisku, že všichni mají potíže a banky stále vykazují zisky. Obchod je přeci o tom, že obě strany mají zisky a ne jen jedna. Navíc by nikdo nebyl nucen používat peníze, které jsou pro něj nevýhodné jako dne (viz trestní zákoník)

2) Odboráři chtějí zaručenou výší platu a mají výsadní postavení. Mohou jiným násilím vnutit svou vůli bez ohledu na smluvní svobodu. Nelze snížit velikost platů, když se sníží zájem o jejich výrobky, tak nezbývá než je propustit. Nikdo zaměstnance živit dlouho ze svého nebude a není ani povinen. Tato politika je skutečnou příčinnou dlouhodobé systémové nezaměstnanosti. I na trhu práce platí neúprosně stejné zákony jako na jiných trzích. Cena je určena dobrovolnou směnou a tedy nabídkou a poptávkou. Pokud někde rozhodí ceny, rozhodí nabídku a poptávky a něco vždy chybí. Všichni jsou chudší.
Dokonce hlavně odboráři jsou silou nutící stát pumpovat peníze do ekonomiky a hlavní příčinnou inflace a tedy i budoucí světové války. A když stávkují za lenost, tak vždy nezapomenou, že chtějí zvýšit platy o "x procent nad inflací". Jak se to má udělat? No přeci vytištěním dalších "peněz",ne? Žel, žijeme v "absurdistánu" který si ani Bastiat neuměl představit.

3) Nebyly by na hranici umělé překážky dobrovolných směn mezi jednotlivci (poslanci podporovaná regulace pohybu zboží, úspor a lidí) a výroba by byla po zeměkouli rozmístěna trochu optimálněji.
A nebyly by další umělé státní regulace svobodného jednání lidí. Jedna důležitá překážka směnám na trhu způsobená poslanci je minimální mzda a sociální systém.
Potom na nenarušovaném trhu státními násilnými zásahy by možná ve Zličíně byla továrna na něco úplně jiného, ziskového, a neinvestovalo by se do výroby něčeho, co dnes zřejmě už nikdo nechce a dobrovolně by za to nic nezaplatil. Třeba by tam byla další nemocnice, neboť po možném pádu státního socialistického zdravotnictví by majitelé nemocnic měli obrovské zisky, a tedy úspory a tedy problému, co s nimi. Kde je investovat? No přeci tam kde jsou zisky. Hlavně například do nemocnic, dokud přináší větší zisky než výroba lokomotiv.

Tak co se všichni diví, že majitelé výrobních a prostředků a ÚSPOR, které musí mít na mzdy, to tady zabalí, pokud prodělávají a nemohou se domluvit se svobodnými lidmi o nižších platech. Navíc ať si každý uvědomí, že kapitalista je ten, kdo lidem pomáhá nejen výrobky nabízenými na trhu, ale také tím, že lidem dopředu platí bez ohledu, zda prodá či neprodá a navíc nakoupí vše potřebné. A zaměstnanci nemusí mít tolik úspor aby dokončili výrobu a nutný prodej svých výrobků. "Fuj" (jak jej označují komunisti na Letné) kapitalismus stojí na těchto úsporách jednotlivců a jejich ochotě je investovat a riskovat. Ostatní lidé, co žádné úspory nemají nebo je mají malé, rádi a dobrovolně na trhu provedou směnu své práci za část těchto úspor. Ostatně jsou to drobní střadatelé a tedy sami zaměstnanci z jiných částí zeměkoule, kteří jsou kapitalisté a ten kdo s jejich úsporami nakládá je jen jejich mluvčí a správcem jejich majetku. tedy manažer není kapitalista, kapitalistou jsou akcionáři a lze si ověřit, že to jsou většinou drobní akcionáři, tedy důchodci a spořiví zaměstnanci. o to nesmyslnější jsou státní politiky snižující zisky kapitalistům. S kapitalistů se dělají chudáky a sociální případy snižováním jejich zisků. Potom kdo má spořit? Vše se jen projí a spotřebuje, což způsobí zanedlouho velký masakr.
Bez úspor nelze vyrábět složité výrobky a nežilo by nikdy tolik lidí jako dnes. Prostě by se lidé neuživili v takovém množství jako dnes.
Nakonec se opravdu ukáže, že zaměstnanci, kteří bojující proti svým zaměstnavatelům, mají rozštěpenou mysl. Bojují proti sobě v roli zákazníků, bojují proti sobě v roli kapitalistů a bojují proti své svobodě být šťastnými dle svého pření podporou nehodných poslanců, zločinných odborů a vychytralých politiků.

Zaměstnanci vždy dostanou SMLUVENÝ podíl na výsledku kapitalistického projektu dle svého příspěvku k výsledku. A jestli někdo řekne, že kapitalista nemůže mít podíl na výsledku výrobku, kterému obětoval svou současnou spotřebu, pak se vrací do temných dob gulagů a koncentráku socialistické "antispolečnosti" s následným pádem do situace člověka v prostoru biologické soutěže. Dokladem je tvrzení, že by pracující měl vydělat na to, co vyrobí a vyprodukuje a tedy na majitele výrobních prostředků a úspor nutných k výplatě mezd nic nezbude.
Potom budou lidé bez úspor opět jeho přímí nepřátelé příroda se svou drtivou silou.

Ano, to vypadá, že cílem výroby není pomáhat lidem přímo přes výrobky, ale nepřímo přes zaměstnání. A kdopak bude živit ty zaměstnance když nic nebude a všichni budou mít práci :-) Potom je politici zlikvidují (recept Stalina, Hitlera...). Co s hloupýma lidmi, co si nebrání svobodu ani před poslanci, odboráři, politiky a úředníky (sestaveno dle škodlivosti).
Trošku divné,ne? Kupujeme se zboží ne proto, abychom vyřešili nějaký svůj problém, ale abychom uživili dělníky vyrábějící příslušné zboží? Asi těžko.
Jestli dělníky ze Siemens chce někdo podpořit, tak pouze tím, že bude dobrovolně kupovat jejich výrobky. Pouze zákazníci rozhodují, kdo a co bude vyrábět a či nebude. Šéfové jsou jen mluvčí nás, zákazníků a provádí NAŠE přání a každý trochu bystřejší člověk pochopí, že jeho úspěch závisí na hodnocení jeho zákazníků. A je jedno, jestli v cestě mezi ním a zákazníky stojí majitel továrny, ředitel a vedoucí. I oni se musí podřídit rozmaru i svých přátel - zákazníků.

Žádné komentáře: